Świerklaniec Wystawa 1 września 2O18

2019-01-02, 20:46:27, Autor: Magda

Maja w klasie Championów
Hanka po raz pierwszy w klasie pośredniej z lokata 1/3 otrzymała wniosek CWC a w porównaniu ze swoją mamą
Mają zdobyła tytuł Najlepszej Dorosłej Suki  oraz uzyskała tytuł BOS.

Wystawa bardzo udana.

sędzia: Izabella Olejniczak